Opstelling |       Inloggen   

Lidmaatschap Stormvogels"28


Het lidmaatschap van de vereniging houdt ondermeer in dat men contributie moet betalen.

  • De te betalen contributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  • De peildatum voor de leeftijdsgrens is 1 augustus.

Begint men als speler aan een nieuw verenigingsjaar, dan is men behoudens een enkele uitzondering verplicht de verschuldigde contributie te voldoen. De contributie wordt automatisch geïnd, zoals in het aanmeldingsformulier overeengekomen. Indien lidmaatschap niet voor aanvang van het verenigingsjaar wordt opgezegd, volgt automatische verlenging voor de periode van een jaar.
Door het bestuur van voetbalvereniging Stormvogels wordt (rekening houdend met een jaarlijkse index-aanpassing) de contributie ieder seizoen vastgesteld.
Bij leden, die Stormvogels daartoe gemachtigd hebben, wordt in augustus/september de contributie van hun bank- of girorekening automatisch afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven worden verzocht de contributie over te maken vóór 1 oktober (dus direct na aavang van het betreffende seizien) op rekeningnummer  NL14RABO01474.93.250  t.n.v. Stormvogels ‘28 onder vermelding van naam en adres.

Contributie seizoen 2022-2023

Omschrijving Bedrag
Jeugdleden € 76,00
Senior spelend lid € 140,00
Steunende leden € 57,00
Vrijwilligers actief voetballend € 55,00
Steunende Vrijwilliger vrijgesteld
Voor leden die meerdere kinderen bij de jeugd hebben, geldt voor het 3e kind 25% korting.

Opmerking
Vanaf seizoen 2016-2017 komt de contributieregeling van HRC'27 en Stormvogels helemaal overeen


***** Nieuw: Inschrijven jeugdleden *****
Vanaf seizoen 2022-2023 is het de bedoeling dat nieuwe jeugdleden zich niet meer inschrijven via onze site, maar via de centrale inschrijving op SJO Maasduinen. Volg hiervoor onderstaande link:
Aanmelden nieuw lid SJO Maasduinen

Voor nieuwe seniorenleden geldt voorlopig nog de bestaande manier via ons aanmeldingsformulier Geeft dit formulier volledig ingevuld en ondertekend (aangevuld met PASFOTO ivm KNVB-inschrijving) af bij: Theo Huijgen, Seringenstraat 14, 5853 AV Siebengewald


2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  - 
2 Brüder - 
Fishplaza - Fishplaza voor al uw verse vis
Flynth adviseurs en accountants BV  - Flynth Ondernemen inspireert
Fysio Bergen - Fysio- en Manuele therapie
Hahebo - HaHeBo Partijhandel
Inbev Nederland  - 
IRF b.v. - 
Jans tentenverhuur - 
Kliniek ViaSana - 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - 
Sport Lavit - 
Sporthotel De Poort - Goch - 
Weys Electro  -